Arbetet med ekonomisk plan påbörjat

Styrelsen har nu fått ta del av förutsättningarna för köpet och arbetet med att ta fram en ekonomisk plan har påbörjats. I den ekonomiska planen kommer förutsättningarna för ombildningen att presenteras i detalj, bland annat pris och årsavgift för varje radhus.

När den ekonomiska planen är färdig så kommer vi att bjuda in alla boende till ett informationsmöte och gå igenom den med möjlighet att ställa frågor. Informationen kommer även skickas till alla hushåll med post. Det går även alltid bra att kontakta föreningens ombud på Restate.

Av: styrelsen, november 11, 2019
Tillbaka