Kvarsta By A-Ö

A

Den boende har ansvar att hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att såväl underhålla som att reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna enl stadgar.

Föreningen ansvarar för det yttre underhållet samt gemensamma byggnader.

Andrahandsuthyrning är ej tillåtet utan styrelsens godkännande. Ansökan skall ske skriftligt och särskilda skäl måste uppfyllas. Blankett finns här ”Andrahandsansökan”

Om andrahandsuthyrning sker utan tillståd kan nyttjanderätten till lägenheten komma att förverkas. Tillstånd ges 1 år i taget i max 2 år. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för lägenheten under uthyrningstiden.

Som bostadsrättsinnehavare innebär det att du har förvärvat – köpt- en andel i en bostadsrättsförening. Som medlem i föreningen har du sk nyttjanderätt. Som medlem har du del i både föreningens tillgångar som skulder, därför har alla ett gemensammt ansvar att hushålla med våra resurser.

I varje hus finns en router som är kopplad till stadsnätet i Södertälje, denna levereras och ansvaras av Telge Nät. Du beställer själv din internet leverantör.

D

Om du har husdjur är du ansvarig för att de inte förorenar eller gör oljud.

E

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av HSB. Det är även de som sköter utskick av avier.

Vid frågor/problem kontakta HSB info.sodertalje@hsb.se

Du kan själv se dina avier och avtal på Mitt HSB www.hsb.se

Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret. Bokslut och årsredovisning sköts av HSB i samråd med styrelsen samt granskas av auktoriserad revisor. Årsredovisningen finns på Mitt HSB och delas ut inför årsstämman.

Föreningens intäkter består av avgifter och hyror från medlemmarna. Föreningens kostnader består av räntor på lånet och driftkostnader.

Husen har direktverkande el för uppvärmning förrutom de nya huskropparna som värms upp via elkompressor. Varje hushåll betalar för sin egna förbrukning.

F

Balkonger och fasader tillhör föreningen, därför är det inte tillåtet att göra åverkan på dessa.

Vi har i nuläget inget avtal med någon fastighetsservice företag. Styrelsen gör de flesta arbeten själva och hyr in företag vid större arbeten eller där det behövs certifierad personal.

Styrelsen sköter felanmälan. Alla fel skall anmälas via mail: brfkvarstaby@hotmail.com

Beskriv ditt ärende – gärna med foto, ange namn och adress samt kontaktuppgifter. Återkoppling sker så snart det är möjligt. Observera att många fel åligger bostadsrättshavaren att åtgärda.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för fläktkåpa/sprisfläkt. Om du byter se till att få rätt fläkt till vårt ventilationssystem, se Ventilation

Föreningen har en fastighetsförsäkring i IF. Boende får själv teckna hemförsäkring samt bostadsrättstillägg.

G

Det finns ett antal garage till uthyrning och samma policy gäller som för parkeringar. För varje hushåll finns en parkeringsmöjlighet – antingen garage eller parkering. Du får max ha 2 st parkeringsmöjligheter.

H

Vår hemsida www.brfkvarstaby.se

Vissa hänsyn till dina grannar, se även våra Trivsel regler

I

Infobrev om vad som händer skickas ut 1 ggr/månad via Mitt HSB, Facebook gruppen samt WhatsUp gruppen. Vid extra viktig information så läggs brev i brevlådan.

Det inre underhållet ligger på bostadsrättsinnehavarens ansvar.

L

Följande lagar gäller för bostadsrätter Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar

Lägenhetsförteckning är ett icke officiellt register över föreningens medlemmar och måste finnas enl lag. I denna förteckning framgår ex ägare, pantsättningar mm.

M

HSB sköter vår markservice vilket innebär att städar, sopar och klipper buskar mm. Du är själv ansvarig för din ”tomt”.

I miljöstationen sorterar du själv dina sopor. Större saker skall på eget ansvar forslas till tippen – Tveta eller Moraberg, se www.telge.se

Som medlem i föreningen betalas en årsavgift. Styrelsen fastställer årsavgiften och skall täcka föreningens gemensamma kostnader som tex fastighetsskötsel, uppvärmning, vatten, el, sophantering, reparationer samt räntor och amortering.

HSB förvaltar vår ekonomi och du kan se dina avier mm på Mitt HSB www.hsb.se

Kontakta även HSB vid frågor kring avgiften eller avier info.sodertalje@hsb.se

N

Som ny i föreningen kommer du få en bo-mapp med nödvändig information.

O

I utkanten av stadsdelen Hovsjö ligger våra adresser: Kvarstavägen och Granövägen. I närheten finner du flertal skolor och förskolor, litet centrum med livsmedelsaffär mm. Goda kommunikationer med buss finns.

Ett stenkast bort ligger Wasa handelsplats med Ica Maxi, Coop, Systembolag, Biltema mm. Gångavstånd till sjön Måsnaren där allmän badplats finns. Du har även närhet till motionsspår samt Tveta Friluftsområde.

P

1 st park/garage per hushåll ingår men aviseras separat. Max 2 park/garage per hushåll. Vi tillämpar kösystem för extra parkering. Vid intresse att ställa sig i kö kontakta Styrelsen brfkvarstaby@hotmail.com  Observera att kön är lång och omsättningen på parkeringar är låg.

Gästparkering finns vid infart Kvarstavägen.

Parkeringsförbud råder inom området. Endast av-på/lastning får ske.

R

För större renoveringar (i bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för avlopp/värme/vatten/ventilation eller annan väsentlig förändring) i din bostad måste du kontakta styrelsen för godkännande.

Alla renoveringar skall göras fackmannamässigt och göras av behörig hantverkare.  Spara gärna faktura som underlag för framtiden.

Vid ombyggnation av uteplats krävs styrelsens godkännande samt bygglov. Bygglov söker du hos Södertälje kommun www.sodertalje.se

Om bostadsrättsinnehavaren utfört renovering utan tillstånd är detta enl ny lagstiftning skäl för uppsägning (BRL 7 kap. 7§)

S

Föreningen har stadgar som kan ses som förlängning + komplettering av Bostadsrättslagen och agerar som en regelbok för alla medlemmar.

Föreningen är försäkrad mot ohyra som råttor, pälsänglar, vägglöss etc Vid upptäckt kontakta IF

För sanering kontakta Anticimex www.anticimex.se eller Nomor www.nomor.se

Föreningen genomför årligen städdagar – en på vårkanten och en på hösten. Vid båda tillfällena öppnar vi upp grovsoprummet, vi bjuder på fika och hjälps åt att hålla vårt område fint.

T

Föreningen har en gemensam tvättstuga där finns 4 tvättmaskiner, 2 torktumlare + 1 torkskåp. Tvättstugan renoverades 2024 (inkl maskinparken)

Tvättstugan förbokas via bokningstavla eller (App – info kommer inom kort)

Öppetider: Mån-Sön kl 07,00-22,00

Om du har problem med bokningen, taggen etc maila Styrelsen brfkvarstaby@hotmail.com

U

Föreningen och bostadsrättsinnehavaren har ett delat ansvar för underhållet av fastigheterna. Bostadsrättsinnehavaren ansvar för det inre underhållet och Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet,

Styrelsen har till ansvar att uppdatera underhållsplanen samt följa upp genomförandet av underhållet av föreningens fastigheter inkl tillhörande byggnader. I nuläget gäller UP fr 2020, se här. Arbete med att uppdatera den fr.o.m 2024 pågår

Alla lägenheter har utevatten och man delar vattenledning med sin granne. Det finns två varianter:

  1. 1 utkastare + 1 tappkran. Du styr vattenflödet till din trädgårdsslang samt din grannens vattenflöde.
  2. 1 tappkran. Din granne styr vattenflödet till din kran men du har en huvudkran i köket som styr vattentrycket till er båda.

Utevattnet måste stängas av inför vintern för att undvika frostskador i ledningarna. Avstängning skall ske från huvudkranen hos de med variant B.

Gräsmattor och planteringar omkring fastigheterna tillhör föreningen och gemensam för alla.

V

Föreningen ansvarar för alla trycksatta ledningar som delas av fler än ett hushåll.

Huvudkranen i lägenheten sitter i badrummet och den stänger både ditt vatten samt grannens utevatten.

Våra hus har mekanisk frånlufts ventilation. Luft kommer in via spaltventiler i fönstren och ventileras ut med hjälp av frånluftsdon badrum samt spjäll i köket (spisfläkt)

Då ventilation är ett ömtåligt system så kan små saker orsaka stora problem, både för dig och dina grannar.  

Tänk på att:

  • Spaltventilerna i fönster skall vara öppna och får ej tas bort
  • Frånluftsdonen får ej regleras av boende.
  • Använd köksfläkten/spjället korrekt vid matlagning
  • Använd köksfläkten/spjället korrekt vid dusch/bad

Samtliga felaktiga installationer förknippade med ventilationen som gjorts av bostadsrättsinnehavare och upptäcks vid inspektion av ventilationskontroll, kommer kräva återställan och debiteras medlemmen.

HSB sköter snöskottning och sandning

Föreningen ansvarar för radiatorer (element), termostat och rör. Vi problem kontakta Styrelsen.

Ö

Överlåtelser är när bostadsrätten går över till annan ägare genom försäljning, byte eller gåva. Den nya ägaren måste bli antagen som medlem i föreningen för att överlåtelsen skall ske.