Trivselregler

För att alla skall trivas är det viktigt att vi visar varandra hänsyn. Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rättigheter utan också skyldigheter mot föreningen och dess medlemmar. Förutom förenings stadgar gäller också följande gemensamma regler oss alla som bor i vår förening.


Visa hänsyn till dina grannar
Undvik höga ljud efter kl 22,00 Det finns många som skall upp tidigt och behöver sin skönhetssömn. Om man vet att man skall ha fest eller liknande är det en bra idé att berätta det för sina grannar med ex en lapp i brevlådan. Om det ändå är livat framåt natten säg då till din granne. Om det fortsätter kontakta Polisen. Bra om också styrelsen blir kontaktad för dokumentation nästkommande dag. Tyvärr har vi inte i dagsläget avtal med en störningsjour.


Utemiljö
Vi alla vill ha det fint omkring oss, därför är det också upp till alla att sköta vår utemiljö, både vår egen och den gemensamma.
I miljöstationen/sopstationen skall skräpet läggas i respektive sopkärl. Stora kartonger, hushållsapparater mm skall slängas på kommunens soptipp. Överträdelse beivras, alltså böter utgår till den som inte sköter sig (miljöstationen är kamera övervakad och inregistrering sker via lås-tagg)
Mata ej fåglar genom att kasta brödsmulor etc. Detta lockar till sig smådjur som råttor. Vill man mata fåglar får man sätta upp fågelmatare i träden.
Du som äger hund och katt, plocka upp efter ditt husdjur.
Rökare, ta hand om era fimpar. En burk utanför dörren är en väldigt bra idé.


Parkering
Parkera ditt fordon på angiven p-plats. Det är parkeringsförbud inom hela området vilket innebär att man endast får lov att stanna kort stund för av-och pålastning. P service bötfäller enl rådande trafiklag.
Garage dörren skall hållas stängd.


Tvättstugan
Tvättstugan är gemensam och skall städas efter varje pass. Bokning och dörröppning sker med nyckelbricka/tagg. Om denna tappas bort kan en ny erhållas mot en kostnad om 300.- Felanmälan sker till brfkvarstaby@hotmail.com


Skyddsrum
Närmaste skyddsrum ligger i höghusen på Granövägen 51, 65, 87, 105 För fullständig karta besök www.msb.se

Byggnation och underhåll av den egna bostaden
Byggnation måste göras på ett sådant sätt att underhåll av fastigheten är möjlig utan större påverkan, detta gäller både ute som inne. Tänk också på att viss byggnation kräver bygglov, detta söks hos Södertälje Kommun. Kontakta även styrelsen för godkännande. Starta inte ett bygge utan att ni har fått godkännande från kommunen och styrelsen !
Det är inte tillåtet att göra ingrepp i bärande konstruktion eller i fasaden, ex fästa luftvärme pump på fasaden
Det är inte tillåtet att ändra befintlig ledning för avlopp, värme, vatten eller ventilation, ex flytta avlopp.
Du har ett ansvar att rensa golvbrunnen i din bostad med jämna mellanrum för att inte orsaka stopp i avloppet.


Andra hands uthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand utan styrelsens godkännande. Endast speciella skäl föreligger för att en sådan ansökan skall bli godkänd. Om detta missbrukas kan bostadsrättsägaren förlora rätten till sin bostad, enl Bostadsrättslagen.


Ventilations och fläktsystem
Våra hus har sk F system – mekanisk frånluftsventilation. Det innebär att luft kommer in via tilluftsventiler över fönstren – som skall vara öppna, och gammal luft ventileras ut via spjället i köksfläkten.
Frånluftsdon sitter i WC och badrum. Dessa är injusterade och får ej regleras. De skall också städas med jämna mellanrum för att fungera optimalt, för detta ansvarar bostadsrättsinnehavaren
Viktigt är att man använder ventilationen vid bad och dusch för att undvika kondensbildning.
Det är inte tillåtet att byta köksfläkt/kåpa med inbyggd motor, då denna inte fungerar med husens ventilationssystem. Om man är osäker, kontakta Styrelsen.
Det är heller aldrig fel att vädra igenom huset, sommar som vinter, för att få ett trevligare inomhus klimat.


Brandskydd
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för brandskyddet i lägenheten. Vi rekommenderar att alla har brandvarnare på båda våningarna. Det är inte heller en dum idé att skaffa en mindre pulversläckare och brandfilt.
Föreningen ansvarar för brandskyddet i gemensamma utrymmen.