Styrelsen

Styrelsen för Brf Kvarsta By 2024


Jadwiga Polanska ordförande
Ellika Adersson vice ordförande
Rand Al-Qarana sekreterare
Jacob Mirza ekonomiansvarig


Kontakta oss:
brfkvarstaby@hotmail.com