Kontakt

Styrelsen
Vill du komma i kontakt med Styrelsen?
E-post: brfkvarstaby@hotmail.com

Felanmälan
Ange adress, kontaktuppgifter samt kort beskrivning av problemet
E-post: brfkvarstaby@hotmail.com

HSB Södertälje
Frågor om fakturor eller avier, ansöka om parkering, garage eller förråd.
E-post: info.sodertalje@hsb.se

P-Service
Felparkerade bilar mm
Tele: 0771-77 11 00

Brf Kvarsta By grupp för boende på Facebook

https://www.facebook.com/groups/443507470164383/?ref=share