Mäklarinformation

Allmänt

  • Brf Kvarsta By är sedan 2020 skattemässigt en äkta bostadsrättsförening
  • Föreningen äger marken fastigheten står på.
  • Ekonomisk förvaltare är HSB Södertälje
  • Vårt orgnr: 7696361281

Avgift

I nuläget förväntas inga höjningar av avgiften, men styrelsen följer nog upp föreningens kostnader och arbetar proaktivt för att säkra en hållbar ekonomi. Beroende på utvecklingen kan framtida avgiftshöjningar bli nödvändiga.

Ansökan om medlemskap i Brf Kvarta By

Medlemskap i Brf Kvarsta By är ett krav. Medlemsansökan skickas till HSB Södertälje alt laddas upp i HSB portalen.

Mail: info.sodertalje@hsb.se

Bostadsrättstillägg

Tecknas av den enskilde medlemmen.

Förvaltning

Vår ekonomiska förvaltare är HSB Södertälje.

Försäkring

Fastigheten är fullt försäkring via IF.

Lägenhetsutdrag

För lägenhetsförteckning kontakta HSB Södertälje

Mail: info.sodertalje@hsb.se

Kommande renoveringar

Styrelsen kommer under 2024 arbeta fram en ny underhållsplan.

Pågående renoveringar

Renovering/byte av yttertak pågår. Av 32 huskroppar har 20 färdigställts. Renovering beräknas pågå till år 2025-2026.

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättningshandlingar i original skall sändas till HSB Södertälje/Brf Kvarsta By

HSB Södertälje
Box 19187
152 28 Södertälje

Förvaltaren (HSB Södertälje) ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning enl Bostadsrättslagen.

Parkeringar

Föreningen har 88 st parkeringar samt 48 garage. Varje hushåll har en (1) parkering/garage som avtalas samt aviseras separat. Som max kan man ha två (2) parkeringar/garage per hushåll. Kösystem tillämpas.

Tvättstuga

En gemensam tvättstuga som innehåller: 4 maskiner, 2 torktumlare samt 1 torkskåp. Tvättstugan renoverades 2024 med ny maskinpark, belysning, nytt ytskikt samt nytt bokningssystem.

Överlåtelse/upplåtelse avtal

  • Delat ägande godkänns av föreningen i form av barn, förälder samt delat boende.
  • Lägst 10% medges.
  • Vi godkänner inte juridisk person som ägare.
  • Överlåtelseavgift betalas av köpare.

Kopior på överlåtelse/upplåtelse avtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap skall enl BRL sändas till HSB Södertälje alt laddas upp i HSB portalen.

HSB Södertälje/Brf Kvarsta By
Box

Förvaltaren (HSB Södertälje) ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning enl Bostadsrättslagen.