Aktuellt

Brf Kvarsta By har tillträtt fastigheten

Av: styrelsen, april 28, 2020

Tisdag den 28 april tillträdde Bostadsrättsföreningen Kvarsta By fastigheten Södertälje Litografin 3. Ett informationsbrev kommer inom kort med posten med viktig information till alla boende.

Det är glädjande att bostadsrättsföreningen nu två år efter att den bildades kunnat köpa fastigheten och de boende förvärva sina radhus med bostadsrätt. Från Restate vill vi passa på att tacka för denna tid.

Ett särskilt tack till bostadsrättsföreningens styrelse, utan vars initiativ och arbete ombildningen inte hade blivit av och alla boende givits tillfälle att göra en bra affär i positiv anda för området!

Läs mer

Brf Kvarsta By tillträder den 28 april

Av: styrelsen, mars 6, 2020

Bostadsrättsföreningen Kvarsta By kommer att tillträda fastigheten Södertälje Litografin 3 med adress Kvarstavägen 1-95 och Granövägen 115-146 tisdag den 28 april.

Inför detta behöver alla som köper sitt radhus betala insatsen. Under vecka 11 kommer alla boende få en betalningsinstruktion med posten. För de hushåll som angivit en kontaktperson på banken så får även dessa en kopia av betalningsinstruktionen.

Du som väljer att hyra

Alla hushåll mottar betalningsinstruktionen. Du som väljer att fortsätta hyra din bostad av bostadsrättsföreningen behöver dock inte göra något.

Betalning hyra och månadsavgift maj

Hyran för april (betalning i slutet av mars) är den sista hyra som aviseras av Telge Hovsjö. Månadsavgift för de som köper sin bostad med bostadsrätt, samt hyra för de som fortsätter att hyra sin bostad av bostadsrättsföreningen, aviseras av bostadsrättsföreningens förvaltare Fastum efter tillträdesdagen.

Bostadsrättslägenhet om du köper ditt radhus

Ni som köper ert radhus behöver teckna ett bostadsrättstillägg till er hemförsäkring. Kontakta ert försäkringsbolag för att teckna bostadsrättstillägg från den 28 april.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kvarsta By redo att tillträda

Av: styrelsen, februari 27, 2020

Förutsättningarna för att Brf Kvarsta By ska kunna tillträda Södertälje Litografin 3, med adress Kvarstavägen 1-95 och Granövägen 115-146, är nu säkerställda.

Så snart vi i samråd med säljaren Telge Hovsjö kommit överens om en lämplig tillträdesdag så kommer vi att skicka en betalningsinstruktion till samtliga hushåll samt kontaktperson på respektive bank.

Läs mer

Brf Kvarsta By röstade JA till ombildning!

Av: styrelsen, januari 17, 2020

På föreningsstämman den 16 januari röstade hela 82 % av de röstberättigade hyresgästerna ja till att förvärva fastigheten. Det betyder att det nu är dags för alla boende som vill köpa sin bostad att söka lån inför tillträdet.

Svarsblankett

Alla boende får inom kort ett brev med information och en svarsblankett. I svarsblanketten fyller ni i om ni vill köpa, hur ni önskar äga bostadsrätten (ägarandelar) samt er bankkontakt.

För att vi ska kunna planera tillträdet behöver vi snabbt veta vilka som kommer att köpa, så vänta inte med att söka lån. Först när tillräckligt många har skickat in sina svarsblanketter kan vi boka tillträdesdag.

Skicka in blanketten så snart ni har fått ETT lånelöfte. Detta även om ni avser tala med fler banker. Vald bank kan sedan ändras. Kontakta Restate om ni har några som helst frågor.

Läs mer

Ekonomiska planen intygsgiven

Av: styrelsen, januari 10, 2020

Den ekonomiska planen är nu intygsgiven av två oberoende intygsgivare utsedda av Boverket och finns tillgänglig under ”Dokument”. Din bank kommer att vilja se den ekonomiska planen när ni ansöker om bolån.

Läs mer

Styrelsen i Brf Kvarsta By kallar till köpstämma

Av: styrelsen, december 27, 2019

Ni kommer nu att ges möjlighet att köpa era bostäder som bostadsrätt. Styrelsen kallar med anledning av detta till extra föreningsstämma där ni ska fatta beslut om förvärv av fastigheten Södertälje Litografin 3 (Kvarstavägen 1-95 och Granövägen 115-146).

Kallelsen skickas 2019-12-27. Kontakta föreningens ombud på Restate om du inte fått brevet i början av det nya året.

Gott Nytt År!

Läs mer

Dags att skicka in fullmakter!

Av: styrelsen, december 5, 2019

I dagarna får alla hushåll inom Brf Kvarsta By hem ett brev med posten omfattande en fullmakt inför köpstämman. Skriv under din fullmakt och posta den åter så snart som möjligt för att rösta ja till ombildningen. När tillräckligt många fullmakter har kommit in så kommer vi att kalla till en extra föreningsstämma (köpstämma), då ni formellt röstar igenom köpet.

Läs mer

Hembudstid förlängd till 2020-05-12

Av: styrelsen, december 4, 2019

Till följd av bostadsrättsföreningens intresseanmälan har tiden för föreningen att anta hembudet förlängts till sex månader från den dag då hembudet skedde. Hembudet ska därmed antas senast de 12 maj 2020.

Läs mer

Förlängning av hembudstiden

Av: styrelsen, november 15, 2019

Brf Kvarsta By har med anledning av erhållande av hembudet meddelat Hyresnämnden att bostadsrättsföreningen är intresserad och därmed begärs sedvanlig förlängning av hembudstiden. Hembudet har innan förlängning en svarstid på tre (3) månader. Med förlängning ytterligare tre månader, så ges föreningen sex (6) månader att anta hembudet.

Läs mer

Arbetet med ekonomisk plan påbörjat

Av: styrelsen, november 11, 2019

Styrelsen har nu fått ta del av förutsättningarna för köpet och arbetet med att ta fram en ekonomisk plan har påbörjats. I den ekonomiska planen kommer förutsättningarna för ombildningen att presenteras i detalj, bland annat pris och årsavgift för varje radhus.

När den ekonomiska planen är färdig så kommer vi att bjuda in alla boende till ett informationsmöte och gå igenom den med möjlighet att ställa frågor. Informationen kommer även skickas till alla hushåll med post. Det går även alltid bra att kontakta föreningens ombud på Restate.

Läs mer

Brf Kvarsta By inväntar hembud

Av: styrelsen, oktober 21, 2019

Styrelsen inväntar via Hyresnämnden hembudet från Telge Hovsjö AB avseende förvärv av Södertälje Litografin 3 på samma villkor och till samma pris som Månsbro Fastigheter AB. Först i samband med detta kommer priset på fastigheten och övriga villkor för köpet att framgå. Så snart detta skett så kommer alla boende att informeras om nästa steg.

Du kan läsa om det som redan skett och väntar på sidan ”Händelser”.

Läs mer

Senaste nytt

Av: reduca, oktober 14, 2019

Här finner ni senaste nytt om er ombildning!

Läs mer