Brf Kvarsta By har tillträtt fastigheten

Tisdag den 28 april tillträdde Bostadsrättsföreningen Kvarsta By fastigheten Södertälje Litografin 3. Ett informationsbrev kommer inom kort med posten med viktig information till alla boende.

Det är glädjande att bostadsrättsföreningen nu två år efter att den bildades kunnat köpa fastigheten och de boende förvärva sina radhus med bostadsrätt. Från Restate vill vi passa på att tacka för denna tid.

Ett särskilt tack till bostadsrättsföreningens styrelse, utan vars initiativ och arbete ombildningen inte hade blivit av och alla boende givits tillfälle att göra en bra affär i positiv anda för området!

Av: styrelsen, april 28, 2020
Tillbaka