Ekonomiska planen intygsgiven

Den ekonomiska planen är nu intygsgiven av två oberoende intygsgivare utsedda av Boverket och finns tillgänglig under ”Dokument”. Din bank kommer att vilja se den ekonomiska planen när ni ansöker om bolån.

Av: styrelsen, januari 10, 2020
Tillbaka