Förlängning av hembudstiden

Brf Kvarsta By har med anledning av erhållande av hembudet meddelat Hyresnämnden att bostadsrättsföreningen är intresserad och därmed begärs sedvanlig förlängning av hembudstiden. Hembudet har innan förlängning en svarstid på tre (3) månader. Med förlängning ytterligare tre månader, så ges föreningen sex (6) månader att anta hembudet.

Av: styrelsen, november 15, 2019
Tillbaka