Brf Kvarsta By röstade JA till ombildning!

På föreningsstämman den 16 januari röstade hela 82 % av de röstberättigade hyresgästerna ja till att förvärva fastigheten. Det betyder att det nu är dags för alla boende som vill köpa sin bostad att söka lån inför tillträdet.

Svarsblankett

Alla boende får inom kort ett brev med information och en svarsblankett. I svarsblanketten fyller ni i om ni vill köpa, hur ni önskar äga bostadsrätten (ägarandelar) samt er bankkontakt.

För att vi ska kunna planera tillträdet behöver vi snabbt veta vilka som kommer att köpa, så vänta inte med att söka lån. Först när tillräckligt många har skickat in sina svarsblanketter kan vi boka tillträdesdag.

Skicka in blanketten så snart ni har fått ETT lånelöfte. Detta även om ni avser tala med fler banker. Vald bank kan sedan ändras. Kontakta Restate om ni har några som helst frågor.

Av: styrelsen, januari 17, 2020
Tillbaka