Dags att skicka in fullmakter!

I dagarna får alla hushåll inom Brf Kvarsta By hem ett brev med posten omfattande en fullmakt inför köpstämman. Skriv under din fullmakt och posta den åter så snart som möjligt för att rösta ja till ombildningen. När tillräckligt många fullmakter har kommit in så kommer vi att kalla till en extra föreningsstämma (köpstämma), då ni formellt röstar igenom köpet.

Av: styrelsen, december 5, 2019
Tillbaka