Ombildningen

På initiativ av boende på Kvarstavägen 1-95 och Granövägen 115-146 bildades Brf Kvarsta By år 2020. Föreningen förvärvade fastigheten Litografin 3 i Södertälje och består av 29 småhus med 126 lägenheter varav 93 är bostadsrätter och 33 är hyresrätter samt en lokal.