Ombildningens steg

Bilda bostadsrättsförening
Vi hjälper er att bilda en bostadsrättsförening. Föreningen registreras hos Bolagsverket och vi ordnar alla handlingar.2

Kontakt fastighetsägare

Vi kontaktar fastighetsägaren för att meddela att intresse för ombildning finns från hyresgästernas sida. Om fastighetsägaren är intresserad av att sälja fastigheten inleds en förhandling.3

Teknisk besiktning

En teknisk besiktning av fastigheten utförs av en oberoende besiktningsman. Besiktningen påvisar fastighetens skick och besiktningsprotokollet innehåller en beskrivning av vilka underhållsåtgärder som behövs samt kostnad för dessa.4

Kalkyl

När bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren kommit överens om ett pris på fastigheten tar vi fram en preliminär ekonomisk kalkyl.5

Informationsmöte
De ekonomiska kalkylerna presenteras på ett informationsmöte. Nu kan alla boende få veta vad just deras lägenhet kommer att kosta och vad månadsavgiften kommer att bli.6

Ekonomiskplan
När priset är fastställt sammanställer vi en ekonomisk plan enligt krav och anvisningar från Boverket. Planen måste godkännas av två intygsgivare, utsedda av Boverket.7

Köpstämma
På köpstämman röstar de boende för köp av fastigheten. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster måste rösta ja för att ombildningen ska bli av.8

Bank
Både föreningen och de enskilda medlemmarna behöver i de flesta fall låna pengar för att kunna köpa fastigheten och sina bostadsrätter. Vi hjälper till att förhandla fram så bra lånevillkor som möjligt.9

Tillträde
Föreningen köper fastigheten och lägenheterna upplåts med bostadsrätt.10

Efter tillträdet

När föreningen är ägare till fastigheten är den också ansvarig för förvaltning och åtaganden mot eventuella hyresgäster. Det kan vara bra att åtminstone till en början ta hjälp av en professionell förvaltare.