Styrelsen

Styrelsen för Brf Kvarsta By


Ordförande – Selim Azaksson

Vice ordförande – Jadwiga Polanska

Sekreterare (Sköter även kontakten med hsb) – Petra Chamoun

Ekonom/attestansvarig – Ingrid Kröger Morris

Områdesansvarig/markskötsel – Kigham SharoianKontakta styrelsen

brfkvarstaby@hotmail.com