Styrelsen

Styrelsen för Brf Kvarsta By


Jadwiga Polanska ordförande
Ellika Adersson vice ordförande
Rand Al-Qarana sekreterare
Jacob Mirza ekonomiansvarig
Ahmed Al-Kohiri ekonomiansvarig

Felanmälan gör man via mail: brfkvarstaby@hotmail.com

HSB är ansvarig för faktura frågor.Kontakta styrelsen

brfkvarstaby@hotmail.com